Σε θέλω τώρα, μπορώ να σε έχω;

Κρύωσε και απόψε η νύχτα και μου θύμισε πως είσαι μακριά. 

Από ποιόν να κλέψω πάλι κουράγιο για να αντέξω;

Κουράστηκα να μου λείπεις τόσο!              Από ποιόν να κλέψω πάλι δύναμη για να αντέξω;                                                       Αδυνατώ να ψάχνω.                     

           Γιατί ο έρωτας μας κάνει αδύναμους τελικά- όλα τα αλλάζει.  

  Σαν ενωθούν οι καρδιές δύσκολα συνηθίζουν χώρια.           

           M  Σε θέλω τώρα, μπορώ να σε έχω;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: