σε θέλω
diary,  love stories,  δράμα / drama,  ερωτικές

Σε θέλω τώρα, μπορώ να σ’ έχω;

Κρύωσε και απόψε η νύχτα και μου θύμισε πως είσαι μακριά.

Από ποιόν να κλέψω πάλι κουράγιο για να αντέξω;

Κουράστηκα να μου λείπεις τόσο!

 Από ποιόν να κλέψω πάλι δύναμη για να αντέξω;

   Αδυνατώ να ψάχνω.

           Γιατί ο έρωτας μας κάνει αδύναμους τελικά- όλα τα αλλάζει.

  Σαν ενωθούν οι καρδιές δύσκολα συνηθίζουν χώρια.

           Σε θέλω τώρα, μπορώ να σ’ έχω;
Spread the love
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
566