• Παθιασμένοι έρωτες
    Flash Ιστορίες

    Στα όρια του παρελθόντος

    Στα όρια. Σε μια διάλεξη της Τζίνας Πολίτη, αναφέρθηκε πως «Το παρελθόν μεταβάλλεται ανάλογα με τα ερωτήματα που του επιβάλλει το παρόν, δίνοντας του, νέες ερμηνείες για να κρατηθεί ζωντανό!» Έτσι, βρισκόμαστε σε μια συνεχή πίεση για να μην ξεχνάμε.